Clicky

خدمات


ما بهترین خدمات را پیشنهاد می کنیم

ما در تلاشیم تا فضای داخلی، مناظر و حتی باغ های شما را راحت و دنج تر کنیم. ما روی جزئیات و ظاهر کلی طراحی شما متمرکز شده ایم.

نزدیکی بیشتر به طبیعت با بکارگیری قابلیت سمعی و بصری عنصر آب

03

بکارگیری گونه های متنوع و سازگار با اقلیم و اجرای سبک های مختلف فضای سبز کلاسیک، مدرن، باغ ژاپنی و راک گاردن

01

تنظیم زمان و میزان آبیاری با توجه به نیاز گیاهان و قابلیت برنامه ریزی و اتوماسیون سیستم

02

حتی یک چمنزار قدیمی با تکنیک های جدید بازسازی ما برای گیاهان و درختان قابل تعمیر است.

04

اهرمی در جهت افزایش بهره برداری از اماکن و سرانه فضای سبز شهری

05

 ​​​​​​​خدمات نگهداری

ایجاد فضای دلنشین در دل طبیعت با بهره گیری از عناصر طبیعی.

06

هویت سیمای شبانه محیط و افزایش راندمان کارایی و زیبایی محوطه

07

نکته مهم در داشتن یک فضای سبز، پس از طراحی و اجرا، نگهداری و حفظ فضای سبز به جهت ماندگاری بالای گیاهان است.

08

ارکان اساسی حفظ و نگهداری گیاهان؛ شناسایی و مبارزه به موقع با آفات، تغذیه اصولی، هرس منظم و ... است.

09